Strona główna

Studia Podyplomowe „Stosowana Analiza Zachowania – terapia spektrum zaburzeń autystycznych” posiadają status studiów kwalifikacyjnych.

Po ich ukończeniu, absolwenci psychologii, pedagogiki lub pedagogiki specjalnej, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne, uzyskują uprawnienia do przystąpienia do międzynarodowego egzaminu na Certyfikowanego Analityka Zachowania, czyli The Board Certified Behavior Analyst® (BCBA®)egzamin będzie można zdawać w języku polskim, lecz jego zasięg jest międzynarodowy.

acs

Ponadto osoby spełniające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2009 nr 50 poz. 400) uzyskują dodatkową specjalność w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjno-terapeutycznych z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych.

KPRP_20150420_PM_158

4444

Studia realizowane we współpracy z Instytutem Wspomagania Rozwoju Dziecka 

samo logo22